Regulace topných a chladicích systémů (XIII)

Datum: 7.8.2014  |  Organizace: DANFOSS, s. r. o.  |  Firemní článek

DANFOSS, s. r. o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4

tel.:283 014 111
e-mail:
web:heating.danfoss.cz

Tento článek doplňuje předchozích 12 regulačních schemat, které byly věnovány regulaci vytápění a chlazení při využití např. fan-coilů, velkoplošných systémů, solárních systémů, radiátorů s TRV, radiátorů s automatickými regulátory průtoku, v přípravě teplé vody a v předávacích stanicích.


Schema v tomto článku je pro soustavy s proměnným průtokem s typickým využitím ve ventilačních vytápěcích jednotkách, vzduchových závěsech atd. U této aplikace zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a regulaci průtoku v celé koncové jednotce nezávisle na oscilacích tlaku v soustavě. Tak během celého provozu zamezíme nadprůtoku.

Návrh
 • JEDNODUCHÁ METODA VÝPOČTU: není nutný výpočet Kvs, autority či hydraulického přednastavení
 • AUTORITA 100 % – tlakově nezávislá regulace
 • Zjednodušený výpočet nastavení průtoku podle spotřeby tepla
 • Výpočet dopravního tlaku čerpadla podle min. Δp na ventilu a tlakové ztráty v soustavě při nominálním průtoku
Provozní náklady
 • NEJNIŽŠÍ čerpací náklady F) (nehrozí nadprůtok)
 • Tepelné ztráty a zahřívání potrubí jsou minimální
 • Nejnižší potřeba dopravního tlaku čerpadla
 • Je možná optimalizace dopravního tlaku čerpadla J)
 • Regulační ventily – 100% AUTORITA a nejvyšší účinnost – minimum oscilace teploty v místnosti K)
 • Uvedení soustavy do provozu B) není nutné
Investice
 • Investiční náklady I) – DOBRÉ–VYSOKÉ (pouze 2cestný PIBCV)
 • V soustavě není žádný hydraulický prvek
 • Nejmenší počet ventilů v soustavě (nižší instalační náklady I))
 • Uvedení soustavy do provozu B) není nutné
 • Doporučuje se čerpadlo s proměnnými otáčkami S) (proporcionální charakteristika)
Navrženo pro rychlou instalaci
 • Hydraulická regulace pouze u vytápěcích/chladicích jednotek se 100% AUTORITOU
 • Vyvažování při plné i částečné zátěži – VYNIKAJÍCÍ
 • Uvedení do provozu není nutné
 • Čerpadlo s proměnnými otáčkami zajišťuje nejvyšší úsporu energie T)
Jiné
 • PIBCV se dokáže uzavřít při tlaku 6 bar
 • Není nadprůtok L)
 • Obvykle optimalizované čerpadlo
 • Minimální celková spotřeba energie, MAXIMÁLNÍ ÚSPORA ENERGIE
 • V technologických prostorách jako jsou sklady apod. doporučujeme použít samočinný regulátor teploty QT

Doporučená* aplikace

 

Poznámky

*Doporučená – správná funkce, vysoká efektivita

**Přijatelná – správná funkce, méně účinné

A Tradiční výpočet: Pro správnou regulaci musíme vzít v úvahu dvě hlavní charakteristiky; autoritu regulačního ventilu a tlakovou ekvivalenci před každou koncovou jednotkou. Z tohoto důvodu musíme spočítat požadovanou hodnotu Kvs regulačních ventilů a brát celou hydraulickou soustavu jako jednu jednotku.

B Uvedení do provozu: Musíme spočítat požadované nastavení manuálního a automatického seřizovacího ventilu tradičním výpočtem, nežli předáme budovu uživateli. Musíme se ujistit, že průtok odpovídá požadovaným hodnotám. Proto (kvůli nepřesnosti instalace) musíme zkontrolovat průtok v měřících bodech a případně provést nápravu.

C Znovuuvedení soustavy do provozu: Občas je třeba provést znovu kontrolu (např. v případě změny funkce a velikosti místnosti, regulace ztráty tepla a tepelných zisků).

D Kompenzační metoda uvedení do provozu: Speciální zprovozňovací procedura, pokud je použit partnerský ventil ke kompenzování výkyvů manuálního seřizovacího ventilu (pro více informací kontaktujte Danfoss).

E Dobrá autorita: Autorita je velikost deferenčního tlaku, který zpomaluje úbytek tlaku v regulačním ventilu a porovnává se s dostupným diferenčním tlakem

a =  Δp MCVΔp MCV + Δp potrubí/jednotek

 

Autorita je dobrá, pokud je hodnota min. 0,5–0,6.

F Čerpací náklady: Výdaje, které musíme zaplatit za spotřebovanou energii čerpadla.

G Konstantní průtok: Průtok v soustavě či jednotce, který se po celé období provozu nemění.

H Syndrom nízkého ΔT: Je výrazný hlavně u soustav chlazení. Pokud nelze zajistit potřebné ΔT v soustavě, účinnost chlazení dramaticky klesá. Tento symptom se ale může objevit i v soustavách vytápění.

I Investiční (instalační) náklady: celá fi nanční částka, kterou musíme zaplatit za danou část instalace (v případě srovnání musíme vzít do úvahy veškeré náklady na implementaci včetně instalace a jiných příslušenství).

J Optimalizace čerpadla: případě elektricky řízené spotřeby čerpadla lze redukovat dopravní tlak čerpadla do bodu, kde je zajištěn v celé soustavě požadovaný průtok, ale spotřeba energie klesne na minimum.

K Oscilace teploty v místnosti: Reálná teplota v místnosti se po celou dobu odchyluje od nastavené teploty. Oscilace je velikost této odchylky.

L Není nadprůtok: průtok koncovou jednotkou odpovídá žádoucímu průtoku, bez nadprůtoku.

M DHW: Rozvody teplé vody (Domestic Hot Water).

N Partnerský ventil: Dodatečný manuálně seřizovací vetil je dobé využít pro zajištění správného vyvážení ve všech větvích.

O Proměnný průtok: Průtok v soustavě soustavně kolísá podle aktuální zátěže. Závisí na externích okolnostech jako je sluneční svit a interní tepelné zisky či obsazenost místnosti.

P Chybějící obtok: případě aplikace FCU s 3 či 4 cestným ventilem, MBV na obtokové větvi chybí. Tak není možné vyrovnávat tlakovou ztrátu v FCU v obtokové větvi. Průtok pak nebude stejný.

Q Termální desinfekce: V systémech DHW se dramaticky zvyšuje počet bakterií Legionella při teplotě blízké výtokové teplotě. Ta způsobuje nemoci a může vést i k úmrtí. Proto je nutná pravidelná desinfekce. Nejjednodušším způsobem je zvýšit teplotu v DHW nad ~60–65 °C. Při takové teplotě se bakterie zničí.

R EPBD: Energetický výkon dle stavební směrnice (Energy Performance of Building Directive) – podle doporučení 2002/91/EK, které je v EU povinné od 2. ledna 2006. Tento předpis pojednává o úsporách energie a o revizích soustav.

S Pohon s proměnnými otáčkami (Variable Speed Drive, VSD): Oběhové čerpadlo je vybaveno vestavěným či externím elektronickým regulátorem, který zajišťuje konstantní, proporční (či paralelní) diferenční tlak v soustavě.

T Úspora energie: Snížení nákladů na elektrickou a nebo tepelnou energii.

V Skupina: 2–4 ks koncových jednotek řízených jedním teplotním signálem.

W Přepínání: V soustavách, kde vytápění a chlazení nemůže fungovat současně, musí soustava přepínat mezi těmito režimy provozu.

X Třída „A“: Místnosti jsou klasifi kovány podle toho, jaké poskytují pohodlí (norma EU). „A“ je nejvyšší třída s nejmenší oscilací teploty a nejlepším pohodlím.

Y Stabilní teplota v místnosti: Lze jí dosáhnout proporčním přímočinným či elektronickým regulátorem. Tato aplikace brání oscilacím teploty v místnosti díky hysterezi on/off termostatu.

Z Výtoková teplota: Teplota, která se okamžitě objeví, jakmile se otevře kohoutek.

 

Datum: 7.8.2014
Organizace: DANFOSS, s. r. o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Vytápění

logo GEMINOX
logo DANFOSS
logo FENIX
logo FV PLAST
logo THERMONA
logo ENBRA

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

 
 

Aktuální články na ESTAV.czUbytování na sjezdovce vzniklo ze staré stájePohled za oponu multikina Chodov: Jak se řeší akustika promítacích sálů?Vyrobte si sami dřevěné srdce jako fotorámeček„Soutěž o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger vstupuje do dalšího ročníku