Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak na výměnu

Je stávající kotel na výměnu?

Nejdříve je nutné zjistit, zda Váš starý kotel na pevná paliva patří mezi ty zdroje, které nebude možné provozovat od 1.9.2022 a čeká jej výměna. Zásadní je nalézt na vašem kotli výrobní štítek. Co dál najdete v článku Jak poznám, že svůj kotel na pevná paliva nesmím provozovat od září 2022?

Za co je možné a dobré jej vyměnit?

Pokud je kotel na výměnu, měla by následovat důkladná rozvaha o tom, jakým způsobem chcete nadále ve vytápění svého objektu pokračovat. Tedy především, jaký druh zdroje tepla zvolíte.
Zda budete pokračovat ve vytápění pevnými palivy, ale s moderním kotlem nebo zvolíte plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo některý ze způsobů přímého vytápění elektrickou energií?
Roli hrají dostupné sítě (plyn, CZT), pozemek (pro TČ země voda), prostory pro technickou místnost (biomasa), stav otopné soustavy atd. Při volbě je třeba zohlednit finance vč. dotací a technické možnosti. Každý z moderních zdrojů má své výhody i nevýhody a před definitivní volbou je nutné si zodpovědět na několik základních otázek. Pomoci může projektant vytápění, energetický specialista, zkušený topenář.

V případě zájmu o dotace: „Podmínky dávají kraje, ale nejsou odlišné“, říká v rozhovoru pro TZB-info ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a jmenuje nedůležitější kroky v případě zájmu o dotace: „První důležitá věc je dokumentace stávajícího kotle. Musí být dokumentace o tom, že ten kotel v místě existuje, musí k němu být protokol o zkoušce, to je již běžící zákonná povinnost. U volby nového zdroje lze využít stránky SFŽP, kde je seznam podporovaných výrobků. Tam si zvolit TČ, kotel na dřevo, na biomasu, plynový kotel. V seznamu jsou všechna zařízení, u kterých výrobci deklarovali splnění podmínek Kotlíkových dotací. A pak podat žádost na příslušný krajský úřad až vypíše výzvu a počkat na potvrzení na dotaci.“

Oprávněná montážní firma

Při samotné výměně je důležité zvolit firmu, která je oprávněná daný zdroj instalovat.


DALŠÍ KAPITOLY TÉMATU VÝMĚNY KOTLŮ:
  • Úvodní část – do kdy je čas na výměnu kotle, obsah tématu, odborný garant
  • Legislativa - 3 základní zákony, jakých zdrojů se výměna týká a pravomoci obcí
  • Zdroje tepla - za co vyměnit starý kotel, odkazy na informace k jednotlivým zdrojům
  • Kontroly kotlů - povinné kontroly teplovodních kotlů na pevná paliva podle platné legislativy
  • Kotlíkové dotace – dotace sledujeme od spuštění v r. 2015, proto zde najdete poslední aktuality i historii
  • Potřebuji poradit – stránka, kde vytváříme prostor pro dotazy a rady
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk 


Související z oboru

Kotlíkové dotace a půjčky – kotlíkový specialista a jeho role

15.5.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Úkolem "kotlíkového specialisty" je pomáhat lidem, kteří provozují kotle na tuhá paliva třídy 1 a 2, aby se rozhodli k jejich výměně v rámci kotlíkových dotací, aby si vybrali vhodný kotel, pomáhat jim s administrací žádosti o kotlíkovou dotaci a také s vyřízením půjčky, kterou mohou podle aktuálních podmínek získat ve třech krajích.

Příliš drahé teplo? Všechno se zdražuje, jen ceny dřevních paliv klesají

14.5.2019 | Česká peleta, z.s.p.o.
Zima byla teplotně nadprůměrná, roční vyúčtování přesto většinu domácností nepotěší. Rostly totiž ceny elektřiny, uhlí i plynu a zdražovaly také teplárny. Změna dodavatele přitom pomůže jen krátkodobě, protože zdražovat budou dříve či později všichni. Majitelé rodinných domů však mohou ušetřit, pokud příští rok vsadí na dřevo, dřevní pelety nebo brikety. Cenu dřeva tlačí dolů kůrovcová kalamita a v jednání je snížení DPH na 10 %. Navíc dřevní pelety je možné nakupovat do zásoby již na jaře za výhodnější ceny, letos klesly až o 20 %.

Třídy teplovodních kotlů

10.5.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Autor v článku odpovídá na klíčovou otázkou, která se týká povinné výměny malých teplovodních kotlů na pevná paliva, a to do jaké třídy je kotel zařazen.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 20.05.2019 05:57

Rekonstrukcí kotelny lze výrazně zvýšit hodnotu nemovitosti

16.4.2019 | Český plynárenský svaz
Prostory kotelen a skladů uhlí lze podle názorů architektů relativně snadno přeměnit na místnosti s obytným či volnočasovým využitím, a zvýšit tak hodnotu domu třeba i o statisíce. Taková možnost se nyní nabízí lidem, kteří vymění vytápění uhlím či dřevem za moderní plynový kotel. Ten je totiž možné umístit do nevelké skřínky třeba na chodbu.

Poslední šance na levný plynový kotel

11.4.2019 | redakce
Redakce TZB-info natáčela komentáře k výměně kotlů, o bezúročných „kotlíkových půjčkách“ a o soutěži s výhrou 3 x 250.000 Kč na rekonstrukci kotelny. Zajímala nás podpora plynárenských společností a MŽP v návaznosti na třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací.

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

8.4.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
S výměnou kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2 za nové souvisí povinnosti týkající se spalinových cest. Tyto povinnosti vyplývají ze Zákona o požární ochraně.

V krajích startují kotlíkové dotace

3.4.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Poslední vlna kotlíkových dotací. Přehled termínů v jednotlivých krajích. Poslední příležitost, jak získat finanční podporu na výměnu kotle na pevná paliva třídy 1 a 2 před jejich vyřazením z provozu k září 2022.

Výměny kotlů – nové téma na TZB-info

19.3.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Termín povinných výměn kotlů třídy 1 a 2 na pevná paliva se blíží. Proto TZB-info soustředí potřebné informace do společného tématu s cílem pomoci a ulehčit rozhodování.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.04.2019 11:00
© megakunstfoto - Fotolia.com

Kdo smí instalovat vybraná, státem dotovaná zařízení, vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů?

23.2.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Vybraná, státem dotovaná zařízení využívající OZE smí instalovat jen fyzické osoby s osvědčením o profesní kvalifikaci. Potvrzujícím dokladem je osvědčení, kterým se musí řemeslník prokázat investorovi. Osvědčení je nepřenosné, což garantuje i spojení s rodným číslem.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 28.02.2019 11:55
© Fotolia.com

Výměna kotlů: od uhlí ke dřevu

21.2.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Přechod z ručně přikládaného kotle na hnědé uhlí na zplyňovací kotel na dřevo je z pohledu provozních nákladů neutrální. Nový kotel na uhlí si musí zájemce zaplatit v plné ceně. Nový kotel na dřevo lze získat v rámci Kotlíkových dotací téměř zdarma.

Témata 2019

Partneři - Výměny kotlů

CAD a BIM knihovny

Odborný garant