Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak na výměnu

Je stávající kotel na výměnu?

Nejdříve je nutné zjistit, zda Váš starý kotel na pevná paliva patří mezi ty zdroje, které nebude možné provozovat od 1.9.2022 a čeká jej výměna. Zásadní je nalézt na vašem kotli výrobní štítek. Co dál najdete v článku Jak poznám, že svůj kotel na pevná paliva nesmím provozovat od září 2022?

Za co je možné a dobré jej vyměnit?

Pokud je kotel na výměnu, měla by následovat důkladná rozvaha o tom, jakým způsobem chcete nadále ve vytápění svého objektu pokračovat. Tedy především, jaký druh zdroje tepla zvolíte.
Zda budete pokračovat ve vytápění pevnými palivy, ale s moderním kotlem nebo zvolíte plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo některý ze způsobů přímého vytápění elektrickou energií?
Roli hrají dostupné sítě (plyn, CZT), pozemek (pro TČ země voda), prostory pro technickou místnost (biomasa), stav otopné soustavy atd. Při volbě je třeba zohlednit finance vč. dotací a technické možnosti. Každý z moderních zdrojů má své výhody i nevýhody a před definitivní volbou je nutné si zodpovědět na několik základních otázek. Pomoci může projektant vytápění, energetický specialista, zkušený topenář.

V případě zájmu o dotace: „Podmínky dávají kraje, ale nejsou odlišné“, říká v rozhovoru pro TZB-info ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a jmenuje nedůležitější kroky v případě zájmu o dotace: „První důležitá věc je dokumentace stávajícího kotle. Musí být dokumentace o tom, že ten kotel v místě existuje, musí k němu být protokol o zkoušce, to je již běžící zákonná povinnost. U volby nového zdroje lze využít stránky SFŽP, kde je seznam podporovaných výrobků. Tam si zvolit TČ, kotel na dřevo, na biomasu, plynový kotel. V seznamu jsou všechna zařízení, u kterých výrobci deklarovali splnění podmínek Kotlíkových dotací. A pak podat žádost na příslušný krajský úřad až vypíše výzvu a počkat na potvrzení na dotaci.“

Oprávněná montážní firma

Při samotné výměně je důležité zvolit firmu, která je oprávněná daný zdroj instalovat.

 
 
Reklama