Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Vytápění průmyslových hal a velkých objektů
Archiv článků od 17.7.2006 do 16.4.2007

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

19.2.2007
Ing. Ondřej Hojer

Návrh rozmítění světlých plynových zářičů se liší pro střed haly a prostory u ochlazovaných stěn. Návrhu infrazářičových soustav je nutné přizpůsobit rozmístění a výkony jednotlivých zářičů vnějším vlivům působícím na jednotlivé části objektu.

23.1.2007

Dlouholetý český výrobce světlých keramických infrazářičů, firma KASPO, vyvinula jeden z nejnovějších výrobků v oblasti nízkoteplotních infrazářičů. Tento výrobek představuje, ať už se jedná o konstrukci, použité materiály, nebo hodnoty spalin, špičku ve svém oboru.

6.12.2006
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ivana Schůrková

Sálavé vytápění velkých prostorů s různými nároky na provozní podmínky vyžaduje optimální návrh, volbu druhu a konstrukce světlých, tmavých nebo teplovodních zářičů, jejich rozmístění a zařazení do regulovatelných zón se stejným provozním režimem.

27.11.2006
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ivana Schůrková

Infrazářiče - technické, konstrukční přednosti i nedostatky a rozdílné funkční vlastnosti světlých a tmavých sálavých zářičů jako zdrojů tepla. Projektování resp. rozmísťování zářičů ve vytápěném prostoru.

27.11.2006
Ing. Jiří Ryška, CSc.

Pro dimenzování vrtů vytvořila skupina švédských a německých výzkumných a univerzitních pracovníků software Earth Energy Designer. Jeden ze vstupních parametrů pro tento software je tepelná vodivost hornin. Jejím určením se zabývá tato část seriálu o vrtech do horninového masivu.

20.11.2006
Ing. Jiří Ryška, CSc.

Důležitým parametrem pro dimenzování vrtů je celkový teplotní odpor Rb vrtu vůči přestupu tepla z hornin do nemrznoucí směsi proudící v kolektoru. Z hlediska efektivního přestupu tepla z hornin do kolektoru je žádoucí, aby Rb byl co nejnižší.Dimenzování vrtů je téma dnešního dílu.

8.11.2006
Ing. Jiří Ryška, CSc.

Ve svém třetím pokračování se seriál o tepelných čerpadlech zabývá zdroji tepla pro jejich využití. V následujícím článku je učebnicově propracována grafika jednotlivých systémů využívající nízkopotenciální tepelné energie vody, vzduchu případně zeminy či horniny.

23.10.2006
Ing. Jiří Ryška, CSc.

Nový seriál o tepelných čerpadlech přináší ve svém úvodu ucelený pohled na problematiku u nás již obecně známou a popsanou. Ve své druhé části je pak zaměřen na méně publikované dimenzování vrtů do horninového masívu. Tématem prvního dílu je základní otázka - Proč vytápět pomocí tepelných čerpadel?

12.9.2006
BRKA, s.r.o., Ing. Vladimír Brát

Nové výrobní haly se stavějí obvykle na minimálně 2-směnný provoz a jsou celoplošně využívány. Odpadá potřeba zónového vytápění - dříve jednoznačná přednost plynových infrazářičů. Výhodou je naopak dlouhodobé udržování stálé přesně definované teploty - opět výhoda teplovodních panelů.

23.8.2006
Ing. Miroslav Kotrbatý

Druhá část seriálu článků Vytápění a větrání velkoprostorových objektů přímotopnými plynovými teplovzdušnými jednotkami se věnuje umístění jednotek, jejich připojení na plyn, odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu s příkladem postupu. V závěru jsou uvedeny informace o užití destrifikátorů pro zvýšení hospodárnosti provozu.

1.8.2006
Ing. Ondřej Hojer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

V článku je diskutován problém absence minimálního hygienického větrání při vytápění průmyslové haly světlými plynovými zářiči a jako jedno z možných řešení je uvažována jednotka se zpětným získáváním tepla. Na základě simulačního výpočtu v softwaru Fluent jsou navrženy optimální umístění přiváděcích resp. odváděcích vyústek.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama