Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Vytápění průmyslových hal a velkých objektů
Archiv článků od 15.5.2007 do 2.7.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

5.6.2010

Velmi zajímavou instalaci skládaných výměníků CIPRIANI nalezneme v potravinářské výrobě pokrmů pro domácí mazlíčky. Projekt instalace zahrnoval dva výměníky tepla zabezpečující oddělení chladicí vody v otevřeném chladicím okruhu od vnitřního okruhu sterilizačních autoklávů.

27.5.2010
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

O tom, že tepelným čerpadlem lze vytápět nejrůznější objekty, jistě již dnes nikdo nepochybuje. Vzhledem k tomu, že se naše společnost zabývá vývojem a výrobou moderních systémů tepelných čerpadel AC Heating se zaměřením na propracovanou regulaci, realizujeme čas od času nějakou zajímavou ne zcela standardní aplikaci. Tentokrát se jednalo o vytápění vepřína v Irsku tepelným čerpadlem.

8.2.2010
Ing. Miroslav Kotrbatý

Jak definovat inteligentní průmyslovou halu? Kromě dosažení odpovídajících mikroklimatických podmínek v pracovní oblasti (nikoliv jen vytápění) přicházejí v úvahu i podmínky technologické a to jak v samotném výrobním procesu, tak i při realizaci energetických soustav a následně i náročnosti obsluhy a údržby. To vše s minimálními spotřebami všech druhů energií vyrobených v jakémkoliv zdroji.

22.12.2009
IVAR CS spol. s r.o., Jaroslav Hoskovec

Po dlouhém úsilí při překonávání legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací, se podařilo společnosti IVAR CS dosáhnout stavu, kdy byly vytvořeny a splněny zákonné podmínky k tomu, aby se nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí Alpex-gas stalo realitou.

21.12.2009
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Zuzana Kovářová, Ph.D., Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.

Návrh vytápění velkoprostorových objektů ovlivňuje celá řada důležitých faktorů. Záleží jak na způsobu vytápění, rozměrech objektu, vlivu technologie i rozmístění energetických zařízení. Klíčové je přitom, jakým způsobem tyto faktory působí na tepelnou pohodu člověka.

27.10.2009
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., Ing. Zuzana Kovářová, Ph.D.

V nakladatelství ČSTZ vychází odborná publikace, která nabízí technická řešení naplňující motto: "Nejlevnější energie je energie ušetřená", a to od vlivu zdroje tepla, přes hydraulické podmínky sítě k předávacím stanicím a následně otopným soustavám ve velkoprostorových objektech a občanské výstavbě.

8.9.2009
REFLEX CZ, s. r. o., Ing. Vladimír Vaněk

Tlakové membránové expanzní nádoby reflex slouží k vyrovnávání objemových změn kapaliny vlivem změn teploty v topných a chladicích soustavách. Jsou nejjednodušším řešením expanze kapalin, funkčně spolehlivé, s nimi je soustava uzavřená, nedochází ke ztrátám vody, pro svoji funkci nepotřebují další energii.

12.5.2009
VIESSMANN, spol. s r.o.

Rychlá montáž i uvedení do provozu díky individuálnímu řešení – to jsou moduly Viessmann, předem smontované v kontejnerech. Čas jsou peníze a to platí dvojnásob pro průmyslové a podnikové provozy, kde se často musí nové topné centrály v co nejkratší době připravit k provozu, aby se mohlo včas dodávat teplo nebo vodní pára pro výrobu.

23.3.2009
Ing. Miroslav Kotrbatý

Technické řešení výměníkových stanic pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem je v posledních letech na vzestupu používání. Dochází tím k úplnému odstranění kondenzátního hospodářství tradičního provedení - nádrž na kondenzát + čerpadla na jeho přečerpávání.

4.2.2008
Ing. Miroslav Kotrbatý

Úvodní článek seriálu Předávací stanice tepla v soustavách CZT, který bude v průběhu letošního roku postupně publikován. Téma je určeno především pro projektanty vytápění. V závěru úvodního slova je uvedena osnova a témata, která budou podrobně zpracována.

22.10.2007
Ing. Josef Votruba, MPO, odbor elektroenergetiky

Upozornění na zásadní změny novely zákona 406/2000 Sb, která se v současnosti projednává v poslanecké sněmovně. Kdo bude oprávněn provádět povinné kontroly kotlů a v jakém rozsahu? Jakého cíle chce stát novelou dosáhnout? Článek je určen odborné veřejnosti, důležité informace zde naleznou i budoucí investoři, aby získali povědomí, kdo bude státem požadované kontroly a průkazy ENB provádět a v jakém rozsahu.

15.5.2007
REHAU, s.r.o.

Bezúdržbové systémy vytápění vhodné pro velkoprostorové objekty je téma následujícího článku a zároveň součást odborného CD, které je přílohou sborníku konference Vytápění 2007 v Třeboni. Na konferenci Vás srdečně zve pořádající sekce Vytápění STP i redakce TZB-info a těšíme se na viděnou.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama