Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co ovlivní tvůj kouř? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 10/10

Zjednodušeně řečeno: „jen“ čtyři základní faktory zásadně ovlivní to, co jde z našeho komína, pokud domácnost vytápíme pevnými palivy. Jde o to, do čeho to dáváme, co tam dáváme, kdo to tam dává, a jak se o zařízení stará.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

01/10 Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

02/10 Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky

03/10 Nespaluj odpadky!

04/10 Nedus oheň

05/10 Jak často a kolik přikládat

06/10 Co a jak čistit

07/10 Používej moderní kotel či kamna.

08/10 Udržuj optimální teplotu spalin

09/10 Nevyhazuj teplo oknem

Pokud je jeden z těchto čtyř parametrů „špatný“ tak to výrazně ovlivní celý tepelný zdroj, jak na straně emisí znečišťujících látek, tak na straně míry využití energie z paliva, tedy účinnost.

  1. Do čeho to dáváme – typ spalovacího zařízení, moderní kotel nepoznáme dle toho, kdy jsme si jej koupili, ale dle toho, jaká technologie se „skrývá“ uvnitř.
  2. Kdo to tam dává – kvalita obsluhy – spalovací zařízení je „jen“ stroj a obsluha je schopna špatným nastavením a obsluhou výrazně zhoršit reálný provoz.
  3. Co tam dáváme – kvalita paliva výrazně ovlivňuje kvalitu spalovacího procesu. Do konkrétního spalovacího zařízení patří palivo, pro které bylo toto zařízení vyvinuto a optimalizováno (viz návod).
  4. Kvalita instalace, a to jak se o zařízení staráme – základem je správná dimenze spalovacího zařízení v kombinaci se spalinovou cestou a otopnou soustavou (lépe je toto nechat na odbornících). Zdroj tepla je „jen“ stroj a stejně jako vaše auto, které potřebuje pravidelný servis a údržbu.

SMOKEMANovo desatero správného topiče není vyčerpávající výpis doporučení, ale jen základní shrnutí zkušeností pracovníku zkušebny Výzkumného energetického centra (VŠB-TUO, CEET, VEC), které získali při realizaci tisíců spalovacích zkoušek. Pokud jen jeden ze zmíněných bodů bude „špatný“, tak to výrazně ovlivní celý provoz spalovacího zařízení a proto je daná problematika tak komplexní a nemá žádné jednoduché a „krátké“ řešení. Pokud se budete řídit jednotlivými zásadami, může to vést k tomu, že se více ohřejete a budete méně „kouřit“.

Využít pevná paliva jako zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody je jedním z mnoha správných řešení a je nutné vždy na tuto oblast pohlížet komplexně.

Pokud je jeden z těchto čtyř parametrů „špatný“ tak to výrazně ovlivní celý tepelný zdroj jak na straně emisí znečišťujících látek, tak na straně míry využití energie z paliva tedy účinnost.

Základní shrnutí naleznete v desátém déle SMOKEMANova desatera správného topiče „CO OVLIVNÍ TVŮJ KOUŘ“.

 
 
Reklama